Překvapí Vás, že...

Překvapí Vás, že již v mladší době kamenné (neolitu) stavěli lidé na našem území domy dlouhé až 40 metrů?

Budování dlouhých domů je spjato s přítomností prvních zemědělců na našem území mezi léty 6000 a 4400 př. Kr. Ačkoliv se do dnešních dní dochovávají pouze otisky po zahloubených částech (sloupech, kůlech) a žlábky, můžeme z nich vyčíst mnohé o původní konstrukci domů.
Domy jsou nejčastěji orientovány delší osou ve směru S-J nebo SZ-JV. Rozměry těchto staveb kolísají v rozmezí 20 x 5 až 40 x 9 metrů a jejich základní konstrukci tvoří 5 rovnoběžných řad jam po kůlech. Tři vnitřní řady nesly hlavní tíhu střechy a dvě vnější řady hustěji zapíchaných kůlu tvořily stěny domu. Mezery mezi kůly mohly být buď přímo vymazané hlínou, nebo navíc vyplétané proutím. Hlínu na omazání tehdejší lidé získávali z početných jam a žlábků dochovaných v okolí.
Vnitřní dělení domu bylo různé, ale převládá trojdílné nad dvoj- a jednodílným. Někdy byly kůly zdvojeny z důvodu zvýšení stability nebo se mohlo jednat o podpěry skladovacího prostoru pod střechou. Vchod byl nejčastěji umístěn v kratší stěně, z moravských lokalit pocházejí doklady vchodů i v delších stranách.

 

Autor textu: Adam Smola
(Ústav pro archeologii FF UK)

Zdroje:
Pavlů, I.- Zápotocká, M. 2007: Archeologie pravěkých Čech, neolit, díl 3. Praha.
Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy. Brno.

http://www.bylany.com/bylany.html
https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/03neolit/n105b.jpg

 


Komentáře

Přidat komentář