Překvapí Vás, že...

Překvapí Vás, že v poslední době ledové dosahoval ledovec až ke Krkonoším?

Střídání dob ledových a meziledových vyvrcholilo v období 25 - 13 tisíc let před Kristem, kdy se zatím naposledy výrazně ochladilo. Čelo severského ledovce dosahovalo v této době až k severním hraničním horám České republiky. Samotné vnitrozemí zaledněno nebylo, ale klima zde bylo drsné a suché. Stopy po přítomnosti ledovce jsou dodnes patrné v Krkonoších v podobě ledovcových kotlů, morén (nahromaděné kamenné suti v místě čela ledovce) a bludných balvanů, které ledovec přepravil často na velké vzdálenosti.
Z archeologického hlediska poslední době ledové odpovídá období mladého paleolitu s kulturou gravettienu – proslulých lovců mamutů. Do samotného závěru doby ledové spadá nástup mladšího kulturního celku magdalénienu. Nositelé magdalénienu lovili soby a divoké koně, protože vlivem oteplování již vymizela velká zvířata jako například mamuti.

Autor textu: Adam Smola
(Ústav pro archeologii FF UK)

Zdroje:
Ložek, V. 2011: Zrcadlo minulosti. Praha.
Sklenář et. al. 2002: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.
Fridrich, J. et. al. 2007: Archeologie pravěkých Čech, paleolit a mezolit, díl 2. Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doba_ledová

Komentáře

Přidat komentář