Řecké perkusní nástroje

Náš cyklus článků o starověkých řeckých hudebních nástrojích nesmí vynechat ani zdánlivě nevýznamnou skupinu perkusních nástrojů. I ty měly v řecké hudební tradici své nepostradatelné místo. 

Perkusní a bicí nástroje, tedy nástroje udávající rytmus a doplňující melodii, byly v řecké kultuře častou součástí hudební produkce. Doprovázely například dionýsovské průvody, válečné bitvy a jiné kultovní či světské příležitosti. Na dochovaných vyobrazeních je vídáme v rukou satyrů, bakchantek i "lidských" hudebníků. (obr. 1).

Mezi perkusní nástroje patří různé typy bubnů a bubínků. Tympanon lze připodobnit k dnešní tamburíně. Mohl být doplněn rukojetí a byl pravděpodobně potažen kůží z obou stran svého rámu. Rhoptron byl bubínek doplněný bronzovými zvonky a potažený pravděpodobně pouze z jednés strany rámu.

 

 

Nástroj zvaný kymbala (obr. 2) si lze představit jako dnešní činelky. Velikost dochovaných exemplářů tohoto typu nástroje se pohybuje mezi 5 - 18 cm v průměru. Zachované exempláře toho nástrojepocházejí patrně z 5. - 4. stol. př. n. l., lze nalézt ve sbírkách Britského muzeua v Londýně, Metropolitního muzea v New Yorku či Národního archeologického muzeu v Neapoli.  

 

 

 

Seistron (obr. 3) byl perkusní nástroj sestávající z rukojeti a kovového rámu ve tvaru U, k němuž byly připevněny další kovové prvky, které právě při zachrastění vydávaly zvuk. Seistron je známo už ze sumerské pečetě uložené v Louvru či z plakety z královského pohřebiště v Uru. Z předchetitské Anatolie z doby okolo 2100 př. n. l. je doloženo seistron sestávající z pravoúhlého bronzového rámu se zvířaty na okraji. Výlučně egyptským tvarem je pak seistron ve tvaru chrámku (s rukojetí často s hlavou Hathory). 

 


Krotala
(obr. 4), v dnešním smyslu kastaněty, byla tvořena dvěma dutými kusy spojenými kůží. Držela se jednou rukou. Na délku měřila pravděpodobně 11 - 15 cm. Dalším podobným perkusním nástrojem byly krúpezai/krúpala. Nehrálo se na ně však rukou, nýbrž nohama. K jejich spodní straně byly pro lepší zvuk připevněny kovové čepy. V neposlední řadě je mezi těmito nástroji zmínit také zvonky, které řecká hudba taktéž používala.  

 

  

 Autorka: Kateřina Svobodová

Více o starověké řecké hudbě a hudebních  nástrojích se dozvíte zde:

Starověká řecká hudba a hudební nástroje
Řecké strunné hudební nástroje
Řecké dechové nástroje

Použitá literatura viz článek Starověká řecká hudba a hudební nástroje.

Komentáře

Přidat komentář