Slovníček archeologického slangu

A - B - C - Č - D - E - FG - H - CH - I - J - K - L - M - N
O - P - Q - R - ŘS - ŠT - U - V - W - X - Y - Z - Ž

Kdyby Vás napadlo, že zde něco chybí, budeme jedině rádi - napište chybějící termín do komentářů pod článkem. Nové výrazy budou průběžně zpracovávány.

A
áčko (A) = archeolog
ápéčka
, apač (APČ) = Archeologie pravěkých Čech (kniha)
ávéčko (AV) = Archeologický ústav Akademie věd

 

B
bagrák = bagrista
banánovka
= banánová krabice (slouží k ukládání nálezů)
bergfriťák = typ hradu bergfritové dispozice
bronz = doba bronzová
broušenka = broušená kamenná industrie
bublinky = bublinková fólie

 

C
cé čtrnáctka (14C) = vzorek, který půjde na radiokarbonovou analýzu

 

Č
čtrnáctka = keramika ze čtrnáctého století

 

D
dědkologie = nauka o archeolozích dříve narozených
dendro = vzorek, který půjde k dendrochronologické analýze
depo = depozitář
detektorář = člověk rabující archeologické lokality pomocí detektoru kovů
dílerák = uzavíratelný igelitový sáček na zvláštní nálezy a na kov
dívčí sen = trojnohá keramická pánev (kuthan)
drogpytlík = uzavíratelný igelitový sáček na zvláštní nálezy a na kov
dvanáctka = keramika ze dvanáctého století

 

E
enpéú, enpéúčko (NPÚ) = Národní památkový ústav
eshápko (SHP) = stavebně-historický průzkum
eresko (RS) = raný středověk

 

F
foťák 
= terénní fotograf

 

G
gaučák = gaučový archeolog, teoretický archeolog, kabinetní archeolog
geodítě
= geodet
Germáni
 = obecně doba římská, lokální kultury doby římské ve Střední Evropě

 

H
halštat = doba halštatská
halštén, halštatolatén = období pozdní doby halštatské a časné doby laténské (HaD2-LtA)
hmotka = hmotná kultura
hradologie = kastelologie, nauka o hradech
hrnec = obecně jakákoliv nádoba (většinou zachovaná ve větší části či celá)

 

CH
chlebovka = chlebová pec, pec na pečení chleba

 

I

 

J

 

K
kachna = kachlová kamna
kárka = kolečko
Kelti
 = obecně doba laténská (mnohdy myšleno hanlivě)
kinderko = pohřeb dítěte
klipsna = klip - svorka držící/přidržující (milimetrový) papír na deskách při dokumentaci
Knovajz = knovízská kultura
kolečko = mince
komentovka = komentovaná prohlídka
koník = keltská mince s motivem koně
kontexťák = formulář pro dokumentaci vlastností archeologických vrstev, objektů apod.
kopat = provádět archeologický výzkum
kostěj = fyzický antropolog
kravaťák = investor či osoba jím pověřená (často v kontextu návštěvy investora na archeologickém výzkumu)
kůlovka = kůlová jamka
kulturka = kulturní vrstva
kuthan = trojnohá keramická pánev (kuthan)
květináč = (hanlivé) označení slovanských hrnců

 

L
lába, laborka laboratoř; zejména místo, kde se myjí střepy
lať = nivelační lať
latén = doba laténská
licence = dohoda s Archeologickým ústavem AV ČR o provádšění archeologických výzkumů
lineárka = kultura s lineární keramikou
liniovka = liniový výkop (např. výkop pro kanalizaci, telefon apod.)
lopata = terénní pracovník
loštičák = loštický pohár

 

M
malako = vzorek, který půjde k malakologické analýze
mantlák
= typ hradu s plášťovou hradbou
masovka = plastová bedna krabice (slouží k ukládání nálezů)
milimetrák = milimetrová papír
mrtvák = pohřbený jedinec

 

N
nálevkáči = kultura s nálevkovými poháry
nálezovka = nálezová zpráva
narkosáček = uzavíratelný igelitový sáček na zvláštní nálezy a na kov
nivelák = nivelační (pří)stroj
nové pédéčé, nová pédéčka = Archeologie pravěkých Čech (kniha)

 

O
objekt = obecně jakýkoliv zahloubený pozůstatek lidské aktivity na lokalitě

 

P
palyno = vzorek, který půjde k palynologické analýze
památkáč
= (1) Národní památkový ústav; (2) ústav (archeologické) památkové péče (obecně)
Památky = Památky archeologické (časopis)
pamejžď = geologický vrták (respektive žlábková sondýrka či žlábkový vrták)
pamejžďovat = sondovat pomocí geologického vrtáku
patnáctka = keramika z patnáctého století
pauzák = pauzovací papír
pédéčé, pédéčka (PDČ) = Pravěké dějiny Čech (kniha)
pédéem, pédéemka (PDM) = Pravěké dějiny Moravy (kniha)
Píčoviny = archeologické nálezy a/nebo výzkumy spojené s osobou profesora J. L. Píče
píchačka = kultura s vypíchanou keramikou
pípat = provádět průzkum pomocí detektoru kovů
pípnout = zaměřit pomocí GPS
plac = zkoumaná plocha výzkumu; místo, kde je prováděn archeologický výzkum
plocha = zkoumaná plocha výzkumu; místo, kde je prováděn archeologický výzkum
plošňák = plošný odkryv, výzkum formou plošného odkryvu
Pompeje = lokalita s výjimečnými nálezy
popelnice = doba popelnicových polí (může být vnímána i spolu s dobou halštatskou)
potěšení hospodyně = trojnohá keramická pánev (kuthan)
povrcháče = povrchové sběry
pražan = keramika nebo kultura pražského typu
profil = kolmá stěnu sondy

 

Q

 

R
recent = nálezy z moderní doby
Rozhledy = Archeologické rozhledy (časopis)

 

Ř
řez = (1) kolmá stěnu sondy; (2) řez objektem (při kopání většiny objektů se kope jen polovina či čtvrtina, aby byl získýn řez objektem a dala se zjistit souslednost archeologických vrstev)
Řím = doba římská

 

S
sběry = povrchové sběry
serviska = servisní organizace bez smlouvy a Archeologickým ústavem AV ČR, provádějící archeologický výzkum formou subdodávky
sloupovka = sloupová jamka
Slovani = obecně raný středověk, doba hradištní
stěhováci, stěhovánístěhovačka = období stěhování národů
stříkátko = rozprašovač
sviňák = svinovací metr
systemaťák = systematický archeologický výzkum

 

Š
šedý mor = (vrcholně) středověká keramika šedé barvy, která je nejčastějším nálezem ve středověkých vrstvách
šestnáctka = keramika ze šestnáctého století
šklebouni = děti
škrabka = druh motyčky, nejčastěji používaný nástroj na archeologických výzkumech
škrábnout, zaškrábnout = začistit povrch sondy či profil (stěnu sondy)
šňůráci = kultura se šňůrovou keramikou
špek = nález mimořádného významu
štípačka = štípaná kamenná industrie
šušeň = střep (či jiný zlomek) malých rozměrů
šutr = předmět velice podobný kamenné štípané nebo broušené industrii, ovšem nic archeologického to není
šutrologie = (1) bádání zaměřené zejména na paleolit a mezolit, v širší rovině na dobu kamennou obecně; (2) geologie

 

T
téčko (T) = terénní technik
tépéčko (TP) = terénní pracovník
terén = terénní výzkum
totálka = totální zaměřovací stanice
trasírka = geodetická tyč střídavě natřená na bílo a červeno (nejčasteji po 10 cm)
travelka = nástroj podobný zednické lžíci, ale s listovitou čepelí (z anglického trowel)
třináctka = keramika ze třináctého století

 

U
úapka (ÚAPP) = Ústav archeologické památkové péče
údéeska (UDS) = univerzální dokončovací stroj, obecně jakýkoliv stroj s plochou lžící používaný ke skrývce terénu na podloží
udělat odporovku = provést geofyzikální průzkum lokality pomocí geoelektrické odporové metody
úpravÚstav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
upravit profil = zarovnat kolmou stěnu sondy
úsměv = to, co zbude v lebce po zásahu rýčem
Ústav = (1) Archeologický ústav Akademie věd ČR; (2) Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

V
véesko (VS) = vrcholný středověk
vétéčko (VT) = vedoucí technik
věžimprovizovaný podstavec pro fotoaparát/fotografa
vykopaniny = vykopávky, archeologické nálezy (archaický termín, pochází z německého "Ausgrabungen")
vykopávky = archeologický výzkum (někteří badatelé však tento termín slyší neradi)
výtyčka = geodetická tyč střídavě natřená na bílo a červeno (nejčasteji po 10 cm)
výzkum = archeologický výzkum
vzít výšku = změřit nadmořskou výšku nivelačního přístroje

 

W

 

X

 

Y

 

Z
záchraňák = záchranný archeologický výzkum
zaškrábnout, škrábnout = začistit povrch sondy či profil (stěnu sondy)
zedník = zednický skládací metr
zvoncáci, zvončáci = kultura zvoncovitých pohárů

 

Ž
žádné Pompeje (fráze typu "to nejsou žádné Pompeje") = lokalita, na které se nedá očekávat nic výjimečného
žárák, žárovka = žárový hrob
železo = doba železná (obecně)
žufánek = fanka

 

 Autor: Ľubomír Novák
(Národní muzeum)

Štítky: 
Lenka Střihavková (neověřeno)
Trasírka..? :-)

Trasírka..? :-)

Lenka Střihavková (neověřeno)
..a ještě mě napadá

..a ještě mě napadá archeopark nebo archeoskanzen..

dalsi (neověřeno)
pi*a lzice :)

pi*a lzice :)

oston
říká se tomi i *** na klacku,

říká se tomi i *** na klacku, ale z důvodu zachování korektnosti a slušnosti jsem se rozhodl tento termín vypustit...

a další (neověřeno)
a co halštén?

a co halštén?

Miš07 (neověřeno)
Hodně se používá žárovka.

Hodně se používá žárovka. Nováčky to celkem úspěšně mate a naprosto nechápou o co jde. :-D Dále třeba plac, postřikovač/ostřikovač, řez - ale to už jsou detaily.

Jinak slang slovník se povedl :-D

Luboš Rypka (neověřeno)
Veverka

Jednoznačně tam chybí "veverka" či "veverky" = v.v.i. (veřejné výzkumné instituce, tedy ARUP, ARUB a ÚAPPky). Podobnost s vyzobáváním všech jadýrek v podobě velkých (ivestorských) výzkumů je (prý) jen čistě náhodná... :-)

Přidat komentář