Hádanka týdne č. 88

Zkuste si zahrát na Champolliona!
Rozluštíte, komu patří tyto kartuše?

1)

2)

Nápověda:

  • Nápisy se čtou z té strany, kam se dívají „živé“ hieroglyfy, tedy zobrazení zvířat nebo lidí. V případě, že je více znaků nad sebou, čtou se nejprve znaky horní, pak dolní.
  • Na základě znaků z Ptolemaiovy kartuše zkuste rozluštit nejprve kartuši č. 1, znaky, které neznáte, zkuste domyslet. Vámi vyluštěné znaky pak dosaďte do kartuše č. 2
  • Více znaků může představovat stejnou hlásku, např. a ;
  • Je třeba mít na paměti, že naše výslovnost jmen tehdejších panovníků nemusí odpovídat přesně tomu, jak byla tato jména vyslovována ve starověku. Sami Egypťané samohlásky běžně nezapisovali. V pozdější době se ale ukázala nutnost je nějak graficky vyjádřit, když bylo zapotřebí zapsat jméno cizího původu, například u řeckých a římských panovníků. Vymysleli tedy způsob, jak je zaznamenávat. Jak ale již bylo řečeno, nutně nemusí odpovídat naší dnešní výslovnosti. Někde si je tedy oproti zápisu musíme pozměnit a někde dokonce doplnit chybějící. Pro dešifrování jména jsou pro nás tedy podstatnější souhlásky, kterých je třeba se držet, a doplňovat k nim vhodné samohlásky.
  • Nápovědou Vám také může být náš článek o hieroglyfickém písmu a jeho rozluštiteli Jean-Francois Champollionovi!

 

 

 

Štítky: 
Klára Augustinová
kartuše

Na kartuši č.1 je jméno KLIOPATRA.A na kartuši č.2 je jméno ALKSINDRS, což je Alexandr Makedonský.:)

Přidat komentář