Příručka amatérského archeologa aneb do mrtvých se nekope

Název: Příručka amatérského archeologa aneb do mrtvých se nekope 
Autorský kolektiv: Jan Hajšman, Milan Řezáč, Petr Sokol, Robert Trnka
1. vydání: Praha, Libri, 2009
246 stran textu; 20 stran barevné obrazové přílohy; 91 ilustrací, fotografií, tabulek, map a grafů
ISBN 978-80-7277-395-4

V roce 2009 vyšla v nakladatelství Libri kniha nesoucí název Příručka amatérského archeologa aneb do mrtvých se nekope. Jak už název napovídá, nejedná se o odbornou publikaci, nýbrž o dílo určené všem amatérským zájemcům o archeologii. Taktéž kolektiv autorů netvoří, s výjimkou Mgr. Petra Sokola, odborníci, ale amatérští archeologové (všichni však členové České archeologické společnosti a Klubu Augusta Sedláčka). Přesto lze v této publikaci spatřit pozitivní přínos pro českou archeologii.

            V úvodu autoři nejprve uvádějí na pravou míru nejrozšířenější laické mýty o archeologii a nálezech a naprostým začátečníkům tak nenásilně vysvětlují, čím se vlastně tento obor zabývá. V dalších částech se již zaměřují na amatérského archeologa a činnosti, kterým se může věnovat. Laik se tak dozvídá, jakým způsobem může provádět terénní průzkum, jaké typy památek takto může najít, co to jsou sběry a jak probíhají, jak správně ošetřit a dokumentovat nálezy, kam je odevzdat a také co by rozhodně při vlastním výzkumu dělat neměl. Tyto kapitoly obsahují mnoho odborných informací, ale jsou napsány velmi srozumitelně, takže by pro amatérského archeologa neměl být problém se jimi řídit. Jedna z kapitol je věnována také průzkumu detektorem. Autoři se v ní obracejí na příznivce detektorů a vysvětlují jim tuto problematiku z pohledu archeologie. Rozumnými argumenty tak nejspíše získají nejednoho z „hledačů pokladů“ na svou stranu. Pozitivně lze vnímat také kapitoly určené stavebníkům, zemědělcům a lesníkům. S odkazy na příslušné zákony je zde vysvětleno, jaké jsou jejich povinnosti vůči archeologii, ale také jak se vůči ní správně zachovat, když  zákon mlčí. Autoři nepoužívají žádná striktní nařízení či příkazy, ale snaží se rozumně vysvětlit, proč je důležité chovat se při stavebních, zemědělských a lesních pracích ohleduplně.

            V poslední třetině knihy jsou pak zařazeny kapitoly teoretické, osvětlující problematiku termínů (kulturní památka, národní kulturní památka, archeologická lokalita,…), popisující vývoj období od pravěku až po novověk, druhy nalezišť a nálezů. Domnívám se, že z hlediska logického členění by bylo lepší zařadit tyto informace spíše mezi první kapitoly, aby i naprostý laik získal přehled, s čím se vlastně v terénu může setkat. Samotný popis vývoje jednotlivých období se pak zdá být lehce nevyvážený. Některá období jsou charakterizována jen velmi obecně, zatímco u dalších autoři jmenují kultury či dokonce skupiny (např. u doby stěhování národů je zmíněna skupina Přešťovice-Friedenhain, zatímco v části o neolitu není ani zmínka o kultuře s lineární keramikou).

            Autoři se snaží čtenáře získat vtipem, což samozřejmě není na škodu, naopak to přispívá k příjemnému pocitu ze čtení, ale místy se snaha pobavit zdá být poněkud přehnaná. Například kapitola Co nosit na průzkumy je sice velice zábavná, ale také poněkud zbytečně dlouhá. Lze totiž předpokládat, že rozumný dospělý člověk ví, jaké je vhodné oblečení do přírody a že je dobré vzít si s sebou toaletní papír a svačinu. Na některé čtenáře by pak tato veselost mohla působit místy poněkud neseriózně. Nicméně je pravděpodobné, že tento odlehčený tón většinu čtenářů osloví.

            Výhodou knihy je přehlednost a poměrně krátké kapitoly, které nezatěžují laického čtenáře dlouhými pasážemi. Některé kapitoly by si však zasloužily odkazy na příslušnou literaturu rovnou na svém konci. Použitá a doporučená literatura je sice uvedena na konci knihy, spojením s konkrétními kapitolami by čtenáři zjednodušilo dohledání přesně té knihy, která ho zajímá. Velkým kladem je v závěru uvedený terminologický slovníček. Autoři v něm srozumitelně vysvětlují jednotlivé odborné pojmy, s kterými se čtenář v knize může setkat. Začínající amatérský archeolog tak není hned zpočátku odrazen nesrozumitelnou terminologií, ale naopak tak získá nenásilnou formou dobrou základní orientaci v archeologické problematice.

            Příručka není vhodným zdrojem informací pouze pro amatérské archeology, rozhodně ji ocení i studenti archeologie, dokonce i profesionální archeolog v ní může najít nové poznatky (například to, jakým přínosem se mu takový amatérský archeolog může stát).  Svou snahou přiblížit archeologii širšímu okruhu zájemců tak autoři učinili významný krok na poli vztahů mezi laickou veřejností a vědou.

 

Autor recenze: Veronika Mikešová 

 

Štítky: 
Petr Sokol (neověřeno)
Díky moc za výstižnou a

Díky moc za výstižnou a přitom pozitivní recenzi:-) Trochu, i když statisticky nevýznamně, jsem zvedl návštěvnost vašich stránek.

Veronika Mikešová
Tak to děkujeme, každý

Tak to děkujeme, každý návštěvník se počítá :) Postupně by měly přibývat další recenze, ať se lidé mohou trochu zorientovat v tom množství archeologické i pseudoarcheologické (té je mnohem více) literatury, která je u nás k sehnání. Myslím, že třeba taková archeologická recenze Dänikenova díla by také stála za to :)

Přidat komentář