Výtvarné ateliéry

V rámci projektu Archeologie na dosah realizujeme Vzdělávací program pro veřejnost, jehož součástí jsou Výtvarné ateliéry. Určeny jsou pro všechny zájemce nad 15 let a jsou zdarma. Program zajišťuje Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea pod vedením Mgr. Kristýny Urbanové.

V roce 2012 byly Výtvarné ateliéry s podtitulem Cesty umění zaměřeny na starověké výtvarné techniky.
Pro rok 2013 jsme připravili jarní Restaurátorské dílny, představující techniky restaurování a zkoumání archeologických materiálů (konkrétně keramiky a textilu), včetně jejich rekonstrukcí, a podzimní sochařsko-šperkařské ateliéry Cesty umění 2013
Na jaře 2014 se konal další ateliér z cyklu Cesty umění: Odstíny lesů, luk a hájů aneb tajemství pravěkého barvířství.

 

Cesty umění 2012

Od října do prosince 2012 probíhaly tři výtvarné ateliéry, vždy v sobotu od 9 do 16 hodin v prostorách Nové budovy Národního muzea na adrese Vinohradská 1. Materiály, reportáže, videa a fotografie si můžete prohlédnout na uvedených odkazech na jednotlivé kurzy:

Cesty umění I. - enkaustika (20. 10. 2012)
Cesty umění II. - vaječná tempera (24. 11. 2012)
Cesty umění III. - mozaika (8. 12. 2012)

 

Ateliéry vedli nadšení mladí odborníci:

Mgr. Adéla Langová
Vystudovala střední školu s výtvarným zaměřením na užitou malbu a vysokou školu pedagogickou - obory dějiny umění a výtvarná výchova pro ZUŠ a SŠ. V diplomové práci vypracovala pedagogický plán pro výuku výtvarné výchovy na školách. Vedla kurzy pro dospělé zaměřené na techniku enkaustiky na umělecké škole ve Studénce.

Jakub Roch
Vystudoval střední školu s výtvarným a konzervátorským zaměřením, v současné době nastupuje na Vysokou školu chemicko-technologickou. Má akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro vedení výtvarných kurzů jako volnočasových aktivit.

Mgr. Kristýna Urbanová
Vystudovala klasickou archeologii na FF UK v Praze, v současné době působí jako kurátorka sbírek doby římské a stěhování národů v Národním muzeu a jejím odborným zaměřením je textilnictví a odívání v pravěku.

PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
Vystudoval klasickou archeologii a historii na FF UK v Praze a zde získal i doktorát z klasické archeologie. Od roku 2004 působí na katedře religionistiky fakulty filozofické Univerzity Pardubice, kde se věnuje především pravěku a starověku, kulturám těchto období a jejich materiální kultuře a náboženským systémům. Jako archeolog se podílel na řadě terénních výzkumů v ČR i zahraničí (Anglie, Bulharsko, Libanon, Izrael, Itálie).

Jakub Roch

 


 

Restaurátorské dílny 2013

Na jaře 2013 proběhla další část cyklu Výtvarných ateliérů, tentokrát zaměřená na techniky restaurování a zkoumání archeologických materiálů, včetně jejich rekonstrukcí. Cílem kurzu bylo ukázat muzejní práci v celém záběru – nejenom archeologii v terénu, ale také péči o památky v muzejních laboratořích a jejich vědecký průzkum moderními metodami.

Ateliéry probíhaly v Musaionu vždy od 10 do 16 hodin a pak v areálu Botanické zahrady na Farkách.

Ateliéry vedla Mgr. Kristýna Urbanová ve spolupráci s Jakubem Rochem.
 

 

Střípek po střípku

Cyklus byl realizován ve třech termínech. V části Restaurování keramických nádob byli účastníci formou přednášky seznámeni s historií výroby keramiky. Poté si mohli sami sestavit ze střepů nádobu (repliky pravěkých nádob), slepit (27. 4. 2013), dosádrovat a napatinovat (4. 5. 2013). Pokračováním kurzu byla Zkouška ohněm (16. - 19. 5. 2013), zaměřená na techniky výpalu keramiky v pravěku, která se uskutečnila v areálu Botanické zahrady Na Farkách.
Děkujeme Botanické zahradě za vstřícnost!

Jak vše proběhlo, se dočtete v naší reportáži!

 

Šila, byla... aneb výroba oděvů v pravěku (15. - 16. 6. 2013)

V červnu 2013 se uskutečnil v Nové budově Národního muzea víkendový workshop s názvem "Šila, byla… aneb výroba oděvů v pravěku". V rámci dvoudenní dílny (15. - 16. 6.) se účastníci seznámili s vývojem módy v pravěku, s dobovými textilními technikami a společně vyrobili jednotlivé kusy typického oděvu vybrané doby, tentokrát doby bronzové. Kurz byl určen všem zájemcům od 15 do 100 let, vstup bezplatný. Kapacita dílen byla omezena na dvacet osob, proto bylo jako obvykle nutné závazně se přihlásit na adrese:
kristyna_urbanova [at] post.cz.

Kurzem provázela archeoložka Kristýna Urbanová. Po úvodní přednášce o nálezech oděvů z doby bronzové si  účastníci vyzkoušeli tvorbu oděvního návrhu na základě analýzy archeologických pramenů. Vyzkoušeli si různé textilní techniky - tkaní na hřebenovém stávku, pletení tkanic na prstech, pletení na rámu (sprang, krosienkování), různé druhy vyšívacích stehů z daného období a výrobu některých typů šperků (prsten, součásti náhrdelníku, záušnice). Společně vyrobili rekonstrukce oděvu mladé dívky, dospělé ženy a muže. Nakonec se ve zhotovených šatech také vyfotili :-)

 

Další informace a fotografie v reportáži z akce!
 

 


 

Cesty umění 2013 


Na podzim 2013 proběhl v Národním muzeu v rámci projektu Archeologie na dosah již třetí cyklus Výtvarných ateliérů, tentokrát zaměřený na výrobu antických a raně středověkých uměleckých artefaktů.  Cílem kurzů bylo představení vyspělých sochařských a šperkařských technik, a to jak na našem území, tak také v oblastech antického starověku. 
Kurzy byly určeny účastníkům od 15 do 100 let se zájmem o výtvarné techniky, kulturní dění, archeologii a historii. Všechny kurzy bylyopět ZDARMA!

 

Rozmluva s kamenem aneb reliéfní sochařství starověku (5. 10. 2013, 10-16 hodin)

Účastníci kurzu se seznámily s klasickou řeckou reliéfní tvorbou 5. století př. n. l. Mohli sledovat práci kameníka a vyzkoušet si "sáhnout" na různé druhy kamene užívaného v sochařství. Podle vybrané předlohy sami vyrobili reliéfní desku (rytí do porobetonu - ytongu) o velikosti A4, kterou si po skončení kurzu vzali domů. 

Jak vše probíhalo si přečtěte v naší reportáži!

 

Půvab z hlíny aneb výroba tanagerských terakot (19. 10. 2013, 10-16 hodin)

Účastníci kurzu se seznámili s fenoménem tzv. tanagerských terakot z helénistického období. Sami si vyrobili jednu terakotu z formy (panenku) a jednu přímo vymodelovali. Na závěr si vyrobenou figurku oživili temperami, shodně, jako se to dělalo ve starověku. 

 

 Jak vše probíhalo, si přečtěte v naší reportáži!


Jak na gombík aneb ukázky velkomoravského šperkařství (26. 10. 2013, 10-16 hodin)

Účastníci se seznámili s krásou a jednotlivými typy velkomoravského šperku. Mohli sledovat výrobu jednotlivých typů šperků a pod vedením lektora si vyzkoušeli zhotovit gombík.

 

 Jak vše probíhalo, si přečtěte v naší reportáži!


Podzimní cyklus výtvarných ateliérů vedli:

Mgr. Václav Drnovský
Výtvarník a člen Katedry archeologie FF Univerzity Hradec Králové. Po studiu sochařství a restaurování kamene absolvoval PdF UHK na Katedře výtvarné kultury a Historickém ústavu. Zabývá se volnou tvorbou a technologiemi zpracování broušených kamenných nástrojů. 

Mgr. Adéla Langová
Vystudovala střední školu s výtvarným zaměřením na užitou malbu a vysokou školu pedagogickou - obory dějiny umění a výtvarná výchova pro ZUŠ a SŠ. V diplomové práci vypracovala pedagogický plán pro výuku výtvarné výchovy na školách. Vedla kurzy pro dospělé zaměřené na techniku enkaustiky na umělecké škole ve Studénce.

PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
Vystudoval klasickou archeologii a historii na FF UK v Praze a zde získal i doktorát z klasické archeologie. Od roku 2004 působí na katedře religionistiky fakulty filozofické Univerzity Pardubice, kde se věnuje především pravěku a starověku, kulturám těchto období a jejich materiální kultuře a náboženským systémům. Jako archeolog se podílel na řadě terénních výzkumů v ČR i zahraničí (Anglie, Bulharsko, Libanon, Izrael, Itálie).

Mgr. Kristýna Urbanová
Vystudovala klasickou archeologii na FF UK v Praze, v současné době působí jako kurátorka sbírek doby římské a stěhování národů v Národním muzeu a jejím odborným zaměřením je textilnictví a odívání v pravěku.
 

 

 

 

 

 


 
Výtvarný ateliér z cyklu Cesta umění: inspirace pravěkem

Odstíny lesů, luk a hájů aneb tajemství pravěkého barvířství  (10. 5. 2014)

Účastníci byli seznámeni s technologií barvení pomocí rostlin, jeho historií a nejznámějšími archeologickými nálezy barvených tkanin z prostoru Evropy. Poté si sami vyrobili vzorníky barev z vybraných rostlin, které si mohli odnést domů.

Kurzem provedla archeoložka Mgr. Kristýna Urbanová a autorka knihy o barvení přírodními prostředky, ředitelka Botanické zahrady města Praha Mgr. Věra Bidlová.

Místo konání: Nová budova Národního muzea, přednáškový sál H
Doba konání: 10. 5. 2014, 10-16 hodin

Jak se účastníkům kurzu barvení pomocí rostlin dařilo, se můžete dočíst v naší reportáži!

                                                                                                               

Štítky: 

Komentáře

Přidat komentář