Halštatské pohřebiště Praha-Střešovice

V letech 1923-1924 byla tehdy začínajícím archeologem Jaroslavem Böhmem prozkoumána část halštatského pohřebiště v Praze-Střešovicích. Během archeologického výzkumu se našlo 11 hrobů s bohatým inventářem. Zde představený kostrový hrob č. 3, jehož inventář se nachází v archeologické sbírce Národního muzea, slouží jako dobrá ukázka halštatského pohřebního ritu. Nejedná se o luxusní pohřeb zámožného velmože či knížete na voze pod mohylou, nejde však ani o chudý hrob, kde bývá obvykle nalezeno jen pár nádob a hrstka popela. Můžeme se domnívat, že se jednalo o příslušníka střední vrstvy, jehož pohřeb doprovázela pohřební hostina, ze které se nám zachovaly jen kosti vepře a menší železný nůž. Nádoby z uvedeného souboru byly pravděpodobně vyrobeny speciálně jako pohřební milodar. Jejich obsah nám bohužel není znám, můžeme ovšem předpokládat, že obsahovaly jídlo a nápoje pro zemřelého. Hrobovou výbavu tak tvořil soubor 17 zachovalých keramických nádob. Jednalo se o dvě větší zásobnice, které mohly uchovávat různé tekutiny, případně i jiné pokrmy. K nabíraní nápojů nebo jídla sloužily dva hliněné koflíky. V hrobě byly nalezeny také rozměrné talíře a mísy. Z doby halštatské jsou známy nádoby i z organických materiálů, které se bohužel v našich podmínkách špatně zachovávají. Halštatská funerální keramika je často zdobená sofistikovaným geometrickým ornamentem nebo má tuhovaný povrch imitující kovový lesk.

Nebožtík byl vybaven skromnými bronzovými šperky: náramky stočenými z bronzové tyčinky a harfovitou sponou, která spínala plášť nebo pohřební rubáš. Dále se našla drobná jehlice a bronzové kroužky, jejichž funkce nám není zcela zřejmá.

Autorka textu: Viktoria Čisťakova
(Národní muzeum)

Obrázek: 

Komentáře

Přidat komentář