Pravěké keramické bubny

Z území Čech známe jen několik nálezů keramických bubnů, které můžeme považovat za vzácný příklad pravěkých hudebních nástrojů. Keramické bubny jsou datovány do doby středního eneolitu, tedy do doby mezi roky 3450 až 2800 př. Kr. První buben pochází z Brozan nad Ohří a byl nalezen v hrobu kultury kulovitých amfor. V našem Archivu na dosah si můžete prohlédnout i dopis s popisem a náčrtkem nálezu z roku 1925. Druhý buben pochází z Kralup nad Vltavou z badenské kultury. 

Podívejte se na nové video o keramických bubnech ze sbírky Národního muzea:

Video: Eliška Peterková, Muzeum 3000 - zpravodajský portál Národního muzea (http://muzeum3000.nm.cz/videa/praveke-keramicke-bubny) ve spolupráci s Oddělením pravěku a antického starověku Národního muzea

Hudba: Chee Źee Jungle, Kevin McLeod , CC BY Zee

Komentáře

Přidat komentář