Pičhora u Dobřichova

"Po stopách J. L. Píče"

Dobřichov-Pičhora je velmi dobře znám archeologické odborné veřejnosti jakožto celoevropsky významná lokalita ze starší doby římské. V roce 1896 zde bylo dělníky při těžbě štěrku a písku pro stavbu silnice objeveno žárové pohřebiště. Výzkum následně prováděl Jan Waněk pod dohledem Josefa Ladislava Píče. Do roku 1906 bylo prozkoumáno 160 žárových hrobů, zhruba polovina popelnicových.

Ukázka nálezů z Dobřichova-Pičhory

Pohřebiště trvalo od přelomu letopočtu zhruba do roku 180 n.l., kdy se začalo pohřbívat v poloze Dobřichov-Třebická. Význam Pičhory se týká zejména hrobů z první čtvrtiny 1. století n.l., které svým inventářem dokládají vztahy s římskou říší. Jde o hroby bojovníků považovaných za členy Marobudovy družiny a potvrzujících tak existenci mocenského útvaru - Marobudovy říše - která je známá z písemných pramenů.
Mezi mnoha sty nálezy je zastoupena keramika (tvarovaná v ruce, jedna nádoba na hrnčířském kruhu), nádherné bronzové nádoby (kotle, vědra, konvice, mísy, pánve, cedníky, naběračky), stříbrné nádoby (jeden pohár s hlavou boha Pana s analogií přímo v Pompejích), početná kování picích rohů, velmi pestrá škála mnoha železných, bronzových a stříbrných spon, přezky a další kování opasků norické a germánské provenience, šperky (zlaté prsteny a závěsky), bronzové a kostěné jehlice, hrací kameny, toaletní předměty (hřebeny, pinzety, zrcadla), meče, koňské postroje a různé nástroje. Zajímavým nálezem jsou medvědí drápy. Ke zcela unikátním předmětům náleží schránka na pečetě (bully), která může být dokladem o korespondenci mezi císařským dvorem v Římě a Marobudovou říší.

Nálezy jsou dnes uloženy v Národním muzeu a lokalita je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Na vrchu Pičhory byl vystavěn na konci 19. století pomník archeologickému výzkumu, jediný svého druhu u nás.

Autorka: Lucie Vélová
(Národní muzeum)

Mizející místa domova - Výstup na Pičhoru (2010) - pořad ČT s Václavem Cílkem

Zobrazit trasu Výlet na Pičhoru u Dobřichova na větší mapě

Vyhledat spojení do výchozího bodu výletu, železniční stanice Radim.
Vyhledat odjezdy z koncového bodu výletu, železniční stanice Pečky.

 

Štítky: 
Tip na výlet - Pičhora u Dobřichova | Archeologie na dosah

I truly appreciated this wonderful blog. Make sure
you keep up the good work. All that the best !

!!!

Přidat komentář