Za archeologií do Německa

<p style="text-align: justify;"><a href="/sites/default/files/vylety/mapa.jpg" target="_blank"><img style="float: right; margin-left: 10px;" title="Mapa navštívených lokalit." src="/sites/default/files/vylety/mapa.jpg" alt="" width="250" /></a>V předposledním dubnovém týdnu se část týmu Archeologie na dosah vydala na cestu, jejímž cílem bylo poznat způsoby prezentace archeologie u našich německých sousedů a přinést zajímavé tipy a novinky v tomto odvětví. Pro zájemce o archeologii všech věkových kategorií je to výtečný tip na&nbsp;<strong>několikadenní výlet</strong>, neboť ubytování ve vesničkách rozesetých mezi poli je cenově velmi příjemné a místní krajina nabízí kromě archeologie také zajímavé přírodní i historické turistické cíle. Vydejte se tedy s námi na cestu s nebeským koncem!</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Za minulostí do archeoparků<br /></strong><span><a href="/sites/default/files/vylety/_dsc0165.jpg" target="_blank"><img style="float: left; margin-right: 10px;" title="Brána v královské falci Tilleda. Foto M. Opatrná" src="/sites/default/files/vylety/_dsc0165.jpg" alt="" width="250" /></a>Při mapování archeologické prezentace jsme nemohli vynechat místní archeoparky. Nejprve jsme navštívili&nbsp;<strong>Tilledu</strong>, která je rekonstrukcí královské středověké falce, existující na témže místě od 8. do 13. století. Ta byla postupně celá odkryta při mnoha sezónách archeologického výzkumu mezi lety 1935-1979 a na jejím místě bylo vybudováno muzeum pod širým nebem. Na kopci nad stejnojmennou vesnicí se tak dnes můžete projít středověkým předhradím, kde jsou rekonstruována hospodářská i obytná stavení, a poté projdete kamennou branou až na akropoli, kde se nacházejí pozůstatky původních kamenných budov včetně paláce (i s jeho vytápěním) a jednolodního kostela. Celkový dojem ze středověké falce tak kazí pouze hromosvody, zářivky a skleněná okna, které jsou k vidění na některých užitkových budovách napodobujících středověká stavení, aniž by byly prostorově či tematicky odděleny od rekonstrukce předhradí.</span></p><p style="text-align: justify;"><br /><a href="/sites/default/files/vylety/_dsc0259.jpg" target="_blank"><img style="float: right; margin-left: 10px;" title="Obytný germánský dům v archeoskanzenu Westgreussen. Foto M. Opatrná" src="/sites/default/files/vylety/_dsc0259.jpg" alt="" width="250" /></a>Naše smíšené pocity však vzápětí vylepšil archeoskanzen&nbsp;<strong>Funkenburg Westgreuβen</strong>, jenž je rekonstrukcí germánské opevněné vesnice z počátku 1. tisíciletí n. l. Uvnitř opevněného areálu se můžete projít zdařilými rekonstrukcemi germánských obytných i hospodářských stavení, prohlédnout si dobové plodiny zaseté na záhoncích, pece na pálení keramiky a nakonec si vyšplhat na strážní věž, která je součástí dřevěné palisády. A budete-li prohlídkou znaveni, můžete si na závěr odpočinout a posedět si na lavičkách pod lípou ve středu vesnice. A nasávat atmosféru, kterou zde mohl zažívat germánský kmen Hermundurů před dvěma tisíci lety.</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Na Nebeské stezce</strong><br /><a href="/sites/default/files/vylety/_dsc0459.jpg" target="_blank"><img style="float: left; margin-right: 10px;" title="Návštěvnické centrum Nebeské stezky Arche Nebra. Foto M. Opatrná" src="/sites/default/files/vylety/_dsc0459.jpg" alt="" width="250" /></a>Místním největším archeologickým skvostem je však&nbsp;<strong>astronomický disk z Nebry,<span>&nbsp;</span></strong>starý 3 600 let. Ten byl v roce 1999 objeven detektoráři a šťastnou náhodou se dostal až k archeologům.&nbsp;Je mu tedy také věnována patřičná pozornost ve formě dlouhé naučné stezky, zahrnující lokality, spojené určitým způsobem s pravěkou astronomií. Unikátní turistický projekt nesoucí název&nbsp;<strong>Himmelsweg</strong>&nbsp;Vás zavede na čtyři archeologicky atraktivní lokality: muzeum v Halle, Langeneichstädt, Goseck a Nebra.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Okouzlení v Halle</strong><br /><a href="/sites/default/files/vylety/_dsc0015.jpg" target="_blank"><img style="float: right; margin-left: 10px;" title="Landesmuseum für Vorgeschichte v Halle. Foto M. Opatrná" src="/sites/default/files/vylety/_dsc0015.jpg" alt="" width="250" /></a>Naše kroky tedy dále směřovaly do Halle, kde se nachází<strong> Landesmuseum für Vorgeschichte</strong> s úchvatnou expozicí, jejíž velká část vznikla v roce 2008. Muzeum je umístěno v historické kamenné stavbě z roku 1911, jež je nejstarší budovou, která kdy byla pro potřeby archeologie v Německu postavena. Rozsáhlá expozice Vás vtáhne do dávné minulosti a představí Vám ty největší archeologické skvosty Saska-Anhaltska. <strong>Netypický přístup k prezentaci exponátů</strong>, jenž zahrnuje hru se světlem a terénními situacemi umístěnými vertikálně na plochách stěn Vás osloví hned zpočátku a už Vás nevyvede z úžasu. Postupně tak budete moci obdivovat kostru nejstaršího mamuta ve středním Německu, téměř živoucí skulptury neandrtálců, zvířecí i lidské hroby a obrovské množství atraktivních artefaktů. Pro nás nezvyklé je zdejší podání informací, které si můžete dávkovat jak je Vám libo. U vystavených předmětů totiž naleznete pouze základní popisky a další rozsáhlé zdroje informací si pak můžete prohlédnout v okolních výsuvných šuplících. Záleží tedy jen na Vás, zda půjdete do hloubky a šuplíky otevřete či zda se budete pouze kochat ničím nerušenou krásou vystavených artefaktů.</p><p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.3em;"><a href="/sites/default/files/vylety/610px-nebra_scheibe.jpg" target="_blank"><img style="float: left; margin-right: 10px;" title="Astronomický bronzový disk z Nebry. Zdroj wikipedia.de" src="/sites/default/files/vylety/610px-nebra_scheibe.jpg" alt="" width="200" /></a>Obzvláště působivé jsou instalace stovek předmětů v jedné ploše. Takto jsou prezentovány například bronzové dýky a srpy či kamenné sekeromlaty. V setmělých místnostech na Vás září pouze excelentně nasvícené výstavní předměty, které jsou do vitrín nainstalovány tak, že vypadají jako by se samy vznášely v prostoru. S procházením dalších a dalších výstavních síní se Vám bude chtít čím dál tím víc výskat nadšením, až se před Vámi otevře dechberoucí místnost s tím snad nejkrásnějším a nejznámějším nálezem, který zde můžete spatřit. Je jím již zmíněný astronomický bronzový disk z Nebry. V expozici je disku a s ním objevenému depotu mečů, sekerek a náramků věnována celá místnost, která navozuje atmosféru noci. Absolutně temný prostor je osvětlen pouze zářícími vitrínami s diskem a dalšími nálezy a „hvězdnou oblohou“, která prostor zastřešuje.&nbsp;</span><br />Návštěva expozice v Halle se tak pro Vás stane jistě <strong>nezapomenutelným zážitkem</strong>, stejně jako pro nás excelentní muzejní inspirací.</p><p style="text-align: justify;"><strong style="line-height: 1.3em;">&nbsp;</strong></p><p style="text-align: justify;"><a href="/sites/default/files/vylety/_dsc0370.jpg" target="_blank"><img style="float: right; margin-left: 10px;" title="Palisáda rondelu v Gosecku. Foto M. Opatrná" src="/sites/default/files/vylety/_dsc0370.jpg" alt="" width="250" /></a><strong>Putování za archeoastronomií<br /></strong><span style="line-height: 1.3em;">Nejprve jsme se tedy vypravili do </span><strong style="line-height: 1.3em;">Gosecku</strong><span style="line-height: 1.3em;">, kde se před sedmi tisíci lety nacházel neolitický rondel (o rondelech a astronomii více v našem </span><a style="line-height: 1.3em;" href="http://www.archeologienadosah.cz/clanky/archeoastronomie" target="_blank">článku o archeoastronomii</a><span style="line-height: 1.3em;">). Ten je zde nyní v plné své kráse rekonstruován. Naskytne se Vám tedy unikátní příležitost projít se okolo kruhové palisády, nahlédnout do příkopů obklopujících rondel a nakonec uvnitř obdivovat genialitu našich prapředků. Navštívíte-li totiž zdejší rondel v den jarní či podzimní rovnodennosti, spatříte jedinečný pohled na východ a západ slunce skrz jednotlivé průchody palisádou. Nám se bohužel tato podívaná vzhledem k roční době nenaskytla, ale i přesto jsme se nechali uchvátit tichou atmosférou uvnitř stavby, jež zde v naprosto stejné podobě stála i před tolika tisíci lety.</span></p><p style="text-align: justify;"><br />Další zastávkou byl<strong> Langeneichstädt</strong>. Zde byla v roce 1987 objevena kamenná megalitická hrobka s bohatým pohřbem a menhirem s rytinou tzv. bohyně. Nález byl datován do středního neolitu a jeho prezentaci dnes ještě umocňuje kamenná strážní věž, která zde vyrostla v průběhu novověku.</p><p style="text-align: justify;"><br /><a href="/sites/default/files/vylety/_dsc0481.jpg" target="_blank"><img style="float: left; margin-right: 10px;" title="Expozice v Arche Nebra. Foto M. Opatrná" src="/sites/default/files/vylety/_dsc0481.jpg" alt="" width="250" /></a>Posledním bodem naší cesty se tak stala <strong>Arche Nebra</strong>, lokalita, na kterou jsme se těšili snad nejvíce a která je zcela zasvěcená nálezu astronomického disku. Uprostřed luk tu bylo v roce 2007 otevřeno návštěvnické centrum v atraktivním architektonickém provedení, propojující archeologii a astronomii. Vysoce moderní a interaktivní expozice zde na příkladu astronomického bronzového disku vysvětluje vybrané astronomické jevy a představuje celý nález srozumitelnou formou. Expozice je doplněna o planetárium, které nabízí vizuální podívanou seznamující návštěvníky s významem a funkcí bronzového disku. Způsobem prezentace je expozice zaměřena spíše na mladší návštěvníky, své si v ní ale určitě najdou i ostatní věkové generace. Závěr Nebeské stezky Vás pak zavede přímo na místo nálezu disku, který se nachází tři kilometry od návštěvnického centra na vrchu Mittelberg. Tam můžete vyjít na vyhlídkovou věž a obhlédnout tak celý kraj prostoupený pravěkými památkami.</p><p style="text-align: justify;">Našim německým kolegům se tedy povedlo z jediného nálezu vytěžit naprosté maximum a na nálezu astronomického disku vybudovali úžasnou archeologickou stezku, prezentující hned několik archeologických lokalit. Není také pochyb o tom, že tento projekt velkou měrou přispěl ke zvýšení návštěvnosti celého kraje. Ovšem i tak má tento kraj nazývaný „Toskánsko Německa“ co nabídnout. Celou cestu nás provázely romantické ruiny kamenných větrných mlýnů, kamenné kostelíky a všudypřítomné rotující větrné elektrárny. A takto zjara háje plné bílých kvetoucích sasanek. Vskutku nebeská stezka!</p><p style="text-align: right;"><strong>Autorka:&nbsp;</strong><span>Veronika Mikešová<br />(Národní muzeum)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.3em;">Více o jednotlivých lokalitách najdete na jejich webových stránkách:<br /></span><a style="line-height: 1.3em;" href="http://www.lda-lsa.de/landesmuseum_fuer_vorgeschichte/" target="_blank">Landesmuseum für Vorgeschichte v Halle</a><br /><a style="line-height: 1.3em;" href="http://www.pfalz-tilleda.de/cms/1/?i=1.0.0.0...0ed28f2ffd05b10cb45810ac6... target="_blank">Královská falc Tilleda</a><br /><a style="line-height: 1.3em;" href="http://www.funkenburg-westgreussen.de/" target="_blank">Archeoskanzen Westgreußen</a><br /><a style="line-height: 1.3em;" href="http://www.himmelswege.de/" target="_blank">Nebeská stezka</a><br /><a style="line-height: 1.3em;" href="http://www.himmelsscheibe-erleben.de/" target="_blank">Arche Nebra</a></p><p style="text-align: right;"><br /><br /><br /></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">Fotogalerie (foto Marie Opatrná):</span></strong></p>

Komentáře

Přidat komentář