Výzkumy hradiště Minice u Kralup nad Vltavou

Máme pro vás nové video, tentokrát pojednávající o výzkumech a archeologických nálezech z pozdně halštatského hradiště Minice. Hradiště Minice u Kralup nad Vltavou (poloha Rusavky) patří mezi nejzajímavější archeologické památky mladšího pravěku v Čechách. Samotné hradiště je umístěno na výrazné ostrožně, která poskytovala přirozenou ochranu ze západní a hlavně z jižní strany. Systematický výzkum vedený archeologem Národního muzea M. Slabinou v 70. a 80. letech 20. století odhalil pozoruhodné kamenné struktury, v době halštatské zcela výjimečné. I přes to, že výzkum trval řadu let, pokryl jen desetinu plochy celého areálu. Během odkryvů byly objeveny desítky tisíc nálezů (převážně kostí a keramiky), za zmínku stojí i nález nejstarší na kruhu točené keramiky z území Čech. Vzácný je také nález provrtaných větviček červeného korálu, pravděpodobně části náhrdelníku, pocházející z oblasti Středozemního moře. Hradiště je datováno do pozdní doby halštatské  –  pol. 6.  až pol. 5. st. př.n.l. 

Autor textu: Viktoria Čisťakova
(Národní muzeum)

Video: Eliška Peterková, Muzeum 3000 - Národní muzeum

Obrázek: 

Komentáře

Přidat komentář