klasická archeologie

Zrcadlo s Dioskúry

Zář
06

Najdete v expozici Umění Starého světa v paláci Kinských v sále 6

Etruská bronzová zrcadla patřila k výbavě dobře situovaných žen etruské společnosti. Podle nápisů z některých zrcadel víme, že etruské slovo pro zrcadlo bylo malena nebo malstria. Mívají okrouhlý tvar, přední strana je konvexní, hladká a leštěná, ta sloužila jako vlastní zrcadlo, zadní konkávní bývá zdobena gravurou. Zobrazené scény častou souvisejí s představami o posmrtném životě, s věštěním, s hudební produkcí, s hostinami, s kultovními obřady, vztahují se ke světu žen, ale nejčastěji to jsou náměty z mytologie, často inspirované řeckými mýty, ale poněkud pozměňované k etruskému vkusu. Tyto výjevy jsou cenným zdrojem poznání etruského života.

Napsal(a) Lucie Vélová číst dál

Sbírka klasické archeologie

Sbírka obsahuje na 9 000 předmětů, v CES je evidováno 7 472 čísel. Je stále doplňována příležitostnými nákupy tak, aby co nejlépe dokumentovala vývoj hmotné kultury antického starověku a středomořských kultur doby bronzové.

Expozice

Část bohatého sbírkového fondu, zejména nejvýznamnější a nejtypičtější nálezy, je samozřejmě využívána k výstavní prezentaci. Stálá archeologická expozice v Hlavní budově Národního muzea byla deinstalována v létě 2011 po uzavření budovy po veřejnost. S otevřením nové stálé expozice se počítá opět po rekonstrukci budovy. V současné době se řeší uspořádání výstavních prostorů a nová koncepce stálé expozice.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - klasická archeologie