Národní muzeum

Výtvarné ateliéry

Kvě
28

V rámci projektu Archeologie na dosah realizujeme Vzdělávací program pro veřejnost, jehož součástí jsou Výtvarné ateliéry. Určeny jsou pro všechny zájemce nad 15 let a jsou zdarma. Program zajišťuje Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea pod vedením Mgr. Kristýny Urbanové.

Napsal(a) Lucie Vélová číst dál

Představujeme se

Líbí se Vám akce i informace, které Vám přinášíme prostřednictvím webu Archeologie na dosah? Rádi byste však věděli, kdo za tím vším stojí a nahlédli do našeho zákulisí? Pak se s námi seznamte blíže!Výstava Ve stínu Olympu

Od 20. prosince 2012 do 24. března 2013 probíhala v Nové budově Národního muzea výstava Ve stínu Olympu - Řecko a svět Keltů, která přibližovala každodenní život v 6. - 4. století př. Kr. na našem území i ve starověkém Řecku. Na výstavě bylo představeno, jak se lišil způsob bydlení či odívání Keltů a Řeků, jaké předměty denně používali a jak se vzájemně ovlivňovali. Mohli jste obdivovat keltskou polozemnici či antický dům v téměř reálné velikosti a přenést se tak do života před mnoha sty lety.

Bývalé expozice

Prvopočátky

V letech 1846-1893 sídlilo Národní muzeum (tehdy České muzeum a pak od roku 1854 Muzeum Království českého) v Nostickém paláci v Praze v ulici Na Příkopě (v letech 1839 -1870 nesla ulice název Kolovratova nebo Kolovratská třída). Tento nevelký objekt, dnes zbořený, však brzy nestačil pojmout rychle narůstající sbírky. Archeologické předměty zde byly vystaveny ve dvou sálech spolu s jinými sbírkami. Již Jan Erazim Vocel (1802-1871) si uvědomoval nedostatečnost takového vystavení pravěkých sbírek. Ani zásahy a pokusy o mírné reinstalace v rámci vyčleněných dvou místností členy archeologického sboru Františkem Xav. Benešem (1820-1888) a Antonínem Baumem (1830-1886) nevedly ke zcela uspokojivému výsledku.

Personalia

Oborová a personální struktura Oddělení pravěku a antického starověku

PhDr. Jarmila Valentová
- pověřená řízením oddělení
tel.: +420 224 497 144
e-mail: jarmila_valentova [at] nm.cz

Sbírka klasické archeologie

Sbírka obsahuje na 9 000 předmětů, v CES je evidováno 7 472 čísel. Je stále doplňována příležitostnými nákupy tak, aby co nejlépe dokumentovala vývoj hmotné kultury antického starověku a středomořských kultur doby bronzové.

Archeologická sbírka Národního muzea

V současnosti archeologickou sbírku tvoří více než půl milionu předmětů a v Centrální evidenci sbírek (CES) je evidováno 396 738 evidenčních čísel. Seznamte se s touto rozsáhlou sbírkou blíže!
 
 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Národní muzeum