Rozhovor s Petrem Kubínem o připravovaném archeoparku

Zhruba za rok, v září 2015, by se měl prvním návštěvníkům otevřít nový archeopark, který bude stát mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Naše světoznámé archeologické lokality z mladšího paleolitu se tak konečně dočkají moderní prezentace. Z médií je známo, že rozpočet projektu činí téměř 97 milionu korun, z čehož cca tři čtvrtiny pokryjí dotace EU. Na další podrobnosti jsme se zeptali přímo Petra Kubína, ředitele Regionálního muzea v Mikulově.

Jaký má vlastně archeopark oficiální název?
Název projektu je Archeologický park Pavlov.

Započaly již stavební práce na archeoparku nebo ještě probíhá archeologický výzkum? Přinesly vykopávky nějaké nové poznatky či zajímavé nálezy?
V tuto chvíli je vybraná dodavatelská firma pro realizaci stavby. Staveniště již bylo oficiálně předáno, začátek stavby je tedy otázkou dnů.
Archeologický ústav Brno již provedl na své náklady na části plochy předstihový výzkum. V dalším pak bude navazovat v souvislosti se stavebními pracemi. O výsledcích je zatím předčasné hovořit. Vyhodnocení pochopitelně bude nějaký čas trvat. Více by v tuto chvíli věděl prof. Jiří Svoboda, který výzkum vedl.

Projekt archeoparku od architekta Radko Květa je popisovaný jako inovativní, avantgardní, espritem a jedinečností sršící… Na co se tedy mohou návštěvníci těšit? Inspirovali jste se někde v zahraničí?
Myslím, že s touto charakteristikou lze souhlasit. Nechtěli jsme stavět běžnou utilitární budovu. S ohledem na umístění stavby by to bylo také velmi problematické. Nezapomínejme, že stavba se nachází přímo na lokalitě Pavlov I, která je národní kulturní památkou. Jsou zde tedy přísná omezení ze strany archeologické památkové péče. Ty ovšem rádi respektujeme, protože prezentace lokality (zjednodušeně řečeno) je hlavním posláním projektu. Zachované vrstvy s nálezy, které nebyly zničeny výzkumy v 50. - 70. letech, budou v maximální možné míře zakomponovány v rámci stavby. Ta bude respektovat úroveň současného terénu. Dá se tedy říci, že největší inspirací pro stavbu je místo samotné, jeho genius loci.
Na realizaci stavby by měly v budoucnu navázat i aktivity, které svou povahou musí být umístěny v exteriéru. Tím také bude naplněno slovo park v názvu projektu. Realizací nového muzea tak nebude projekt dokončen, ale právě naopak.

Takže za rok bude hotová první etapa projektu? Na kdy je tedy plánované úplné dokončení archeoparku?
To bude odvislé od možností získání dalších finančních prostředků prostřednictvím dotací a pak také případnými výnosy archeoparku. V zásadě nebude projekt hotový nikdy. Snad po stavební stránce, ale samotná náplň by se měla proměňovat v závislosti na nových poznatcích, možnostech prezentace, potřebách návštěvníků, atd.

Jaký je záměr s původním muzeem v Dolních Věstonicích?
Budoucnost budovy a její využití není ještě zcela jasné. Budova není v dobrém technickém stavu, její další provoz vyžaduje nemalé investice. Na druhé straně je dobře umístěná vzhledem k dopravní dostupnosti a síti turistických stezek a cyklostezek.

Jak to bude s exponáty? Je možnost, že se z jiných institucí (např. Anthroposu) přesunou některé významné předměty, nalezené právě pod Pálavou, nebo se to bude spíš řešit kopiemi?
Obojí je pravdou. Zastoupeny budou jak originály, tak i kopie. Druhá varianta platí zejména pro výjimečné předměty, jako jsou například sošky venuší, jejichž originály jsou uloženy v trezorech. Z originálů budou zastoupeny zejména ty, které pocházejí ze sbírek Archeologického ústavu Brno, ačkoli i s Moravským zemským muzeem, resp. Anthroposem budeme spolupracovat. Není ovšem naším záměrem budovat něco na úkor expozice jiné.

Kteří odborníci se na přípravě expozice podílejí?
Autorem architektonického projektu včetně expozice je zmiňovaný ing. arch. Radko Květ. Scénář napsal prof. Jiří Svoboda z Archeologického ústavu AV ČR Brno, v.v.i. AÚ AV ČR Brno je také partnerem celého projektu.

Jak dlouho jste vůbec o vznik archeoparku usilovali?
Ideový záměr vznikl již v roce 2002. Velmi intenzivní dobou příprav je posledních pět let.

Na závěr si neodpustím ještě jednu osobnější otázku. Jaký máš ty, jako klasický archeolog, vztah k období lovců mamutů?
Jako klasický archeolog vůbec žádný, ale jako člověk, který se tady usadil, velmi úzký. No a o vztahu profesním snad vypovídají předchozí odpovědi.

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať jde vše podle plánu!

 Autor rozhovoru: Lucie Vélová
 (Národní muzeum)

 

Odkazy:

Reportáž České televize z 28. 8. 2014

Regionální muzeum v Mikulově

Archeostezka pod Pálavskými vrchy

Komentáře

Přidat komentář