Výstava Keltové v Národním muzeu (25. 5. 2018 - 31. 10. 2019)

Od 25. května 2018 můžete v Nové budově Národního muzea v Praze navštívit výstavu Keltové, která potrvá do konce října 2019. Seznámíte se nejen s duchovním i každodenním životem keltských kmenů, ale také s bohatým a proměnlivým světem doby železné ve střední Evropě. Národní muzeum vlastní jednu z nejrozsáhlejších archeologických sbírek v Evropě, spojenou svojí podstatnou částí právě s tématem mladší doby železné, konkrétně laténské kultury, jejíž rozmanitost výstava návštěvníkům ukazuje.  
 
Na výstavě Keltové nechybí ani jeden z nejvzácnějších předmětů ze sbírek Národního muzea, a sice opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic. Příchozí se ale mohou těšit i na množství dalších unikátních předmětů. Ať už jde o bohatě malovanou keramikubronzové šperkyzbraně nebo keltské mince. Výstava je navíc doplněna o množství audiovizuálních prvků. Do běžného života Keltů pak návštěvníky vtáhnou například kopie keltských obydlí.
 
Civilizace vrcholného období pravěkého vývoje naší země byla podobně jako v ostatních evropských oblastech od Polska po Itálii, od britských ostrovů po Ukrajinu, vytvářena nositeli tzv. laténské kultury, pojmenované podle lokality La Tène ve Švýcarsku. Laténská kultura je archeologický termín pro civilizaci mladší doby železné, jejíž nositelé osídlili rozsáhlé prostory evropského kontinentu v 2. polovině 1. tisíciletí př. Kr. Tato kultura je spojena se jménem historicky známých Keltů. Jejich civilizace se rozvíjela v období od 5. století do 1. století př. Kr. na takové úrovni, že vytvořila základy evropské kultury historického období. Výstava Keltové nabízí svým návštěvníkům pohled na roli Čech v tomto vývoji, a to nejen na kulturu vládnoucí elity, její honosné pohřby a sídla, ale i na i venkovské osady, využívání krajiny a nerostných zdrojů a s tím související výrobní aktivity a obchodu.
 
Výstava Keltové vznikla ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR a za přispění Moravského zemského muzea, Přírodovědného muzea ve Vídni, více než třemi desítkami muzeí v České republice, Ústavu archeologické památkové péče středních a severozápadních Čech a Národního památkového ústavu – územní odborné pracoviště středních Čech.
 

K výstavě lze zakoupit odborný KATALOG v e-shopu Národního muzea4000. fanoušek na facebooku Archeologie na dosah získal katalog jako pozornost muzea! Gratulujeme!

 

Termíny komentovaných prohlídek: 

6. 11. 2018

20. 11. 2018

23. 10. 2018

20. 10. 2018 - v rámci Mezinárodního dne archeologie - vstupné za poloviční cenu

22. 9. 2018 - v rámci akce "Aspoň na víkend přijď mezi Kelty

2. 2. 2019 - ve 14h, v rámci akce "Aspoň na víkend... oslavuj s Kelty"

 

Přednášky:

v návaznosti na výstavu probíhají momentálně dva přednáškové cykly Svět Keltů a Keltové a antický svět

 

Lektorované vzdělávací programy k výstavě: čtyři typy - pro MŠ a 1. třídu ZŠ, 2.-5. třída ZŠ, 6.-9. třída ZŠ, SŠ

 

Články o jednotlivých exponátech:

Antropologická rekonstrukce podoby muže z keltského oppida Závist

Bohatý hrob z Chlumu u Rokycan I: Křehká krása zlaté destičky

Bohatý hrob z Chlumu u Rokycan II

Depot ze Stebna

Kdo nosil skleněné náramky?

 

Odkazy na videa k výstavě:

Archeoložka Viktoria Čisťakova o knížecím hrobě ze Straškova: https://www.facebook.com/narodnimuzeum/videos/10156750115718570/

Numismatik Jiří Militký o mincích na výstavě: https://www.facebook.com/narodnimuzeum/videos/10156733191393570/ 

Lektor Jan "Tonda" Půlpán o dětském koutku na výstavě: https://www.facebook.com/narodnimuzeum/videos/10156737266403570/

Další videoupoutávka na výstavu: https://www.youtube.com/watch?v=PeMUT_H4qZo

Antropoložka Miluše Dobisíková o keltské populaci: https://www.youtube.com/watch?v=6zqVjSm0AE8

 

Archeoložka Viktoria Čisťakova v rozhlase o tom, jak Keltové vypadali: https://regina.rozhlas.cz/jak-vypadali-keltove-kteri-zili-v-hradisti-zav...

 

Recenze:

Keltové v Národním muzeu - ze stránek Pohanský kruh

 

Fotogalerie z výstavy:

 

Komentáře

Přidat komentář