Dotkni se pravěku aneb dny pravěkých řemesel

Reportáž
Fotogalerie
Video

Rozhovor s K. Urbanovou ve Studiu 6 na ČT

Dny pravěkých technologií proběhly 27. a 28. 9. 2012 v areálu Botanické zahrady v Praze Na Farkách a měly návštěvníkům umožnit zažít na vlastní kůži, jak se v dávných dobách vyráběly nástroje, zbraně, jak se lidé oblékali a zdobili šperky, i co jedli. Celou akcí provázeli školení lektoři a návštěvníci si mohli sami vyzkoušet, co všechno obnášel život v pravěku. Čtvrteční program byl vymezen školám, pátek byl určen pro všechny zájemce.

Na akci spolupracovali:
Botanická zahrada PrahaÚstav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UKBacrie o. s.Skjaldborg o. s.

Bližší informace o vzdělávacím potenciálu akce si můžete pročíst zde.

Pokud se chcete dozvědět více o jednotlivých řemeslných technikách v pravěku, prohlédněte si následující postery, které jsme pro Vás připravili:

Stravování v pravěku
Zpracování kamene
Opracování kosti a parohu
Keramika - hrnčířství
Výroba textilu
Další textilní techniky
Zpracování kovů - bronz
Zpracování kovů - železo
Archeologická lokalita na Farkách

 

 Přečtěte si reportáž z akce a prohlédněte si fotogalerii (viz níže)!

              Akci „Dotkni se pravěku“ jsme začali plánovat v létě s cílem přiblížit veřejnosti život na našem území v nejstarším období jeho historie a také ukázat, že naši prapředci nebyli žádní „barbaři“, ale zruční řemeslníci, kteří ovládali široké spektrum činností. Dny pravěkých technologií měly lidem předvést, jak složité dříve mohlo být prosté zajištění základních životních potřeb a jak náročná a dlouhá byla cesta k dnešní nadvýrobě a plným regálům v obchodech. Vzhledem k tomu, že toto téma má co říci každému z nás, snažili jsme se akcí oslovit co nejširší veřejnost, od malých dětí až po jejich prarodiče.

             Doba příprav uběhla jako voda a najednou již nastal očekávaný čtvrtek 27. září, který byl určen školním třídám. Vzbudili jsme se však do deštivého a větrného rána, a tak celý náš tým trnul v obavách, zda v takovém počasí vůbec nějaké školy dorazí a jak těžce se bude v dešti a zimě pracovat řemeslníkům a lektorům. Štěstí nám však přálo a po pár hodinách se začalo vyjasňovat a oteplovat a hned od devíti hodin začaly proudit zástupy dětí. U prvního stanu, který sloužil jako informační, dostaly paní učitelky pokyny a mapky areálu. Děti si zatím mohly prohlédnout repliky pravěkých artefaktů a s našimi lektory si vyzkoušet, co vědí o pravěku. Znalosti některých z nich nás mile překvapily, a tak jsme byli potěšeni, že jejich zájem můžeme ještě prohloubit či případně jiné uklidnit, že pravěcí lidé skutečně nemuseli mít strach z dinosaurů.

U infostánku si děti převzal první lektor, který jim stručně osvětlil dějiny a vývoj našeho území v pravěku a také je poučil o archeologickém významu lokality Na Farkách. Poté se třída odebrala na tematicky zaměřená stanoviště. Prvním z nich bylo zpracování kamene a stravování v pravěku. Zde si děti poslechly krátký výklad a mohly si samy vyzkoušet, že pazourkový nožík uřízne kůži, mlít a drtit obilí, obhospodařovat políčko pravěkými nástroji a také poznávat, jaké plodiny na našem území v pravěku rostly a jaké bychom tu naopak nenašli. Dále pokračovaly ke stanovišti organických materiálů, kde si spolu s řemeslníky zkusily obrábět dřevo na soustruhu, poznávat kožešiny lovné zvěře a pozorovat výrobu nástrojů. Na dalším stanovišti, zaměřeném na výrobu textilu, se děti dozvěděly o vývoji textilních technik a mnoho z nich si mohly samy vyzkoušet. Hned vzápětí je čekala výroba keramiky, stavba pravěké keramické pece a také hrnčířský kruh. Na vedlejším stanovišti se pak poučily o vývoji technologií při výrobě kovů, prohlédly si, jak pracuje kovář a také již hotové výrobky. A na posledním stanovišti pak děti obdivovaly rekonstrukce oděvů z různých období pravěku a také repliky skutečných zbraní, které, zvláště u chlapců, sklidily velký úspěch.

Z reakcí dětí i pedagogů jsme viděli značné nadšení a často i údiv nad novými informacemi. Bylo velice zajímavé pozorovat překvapení žáků nad některými technologiemi či nad zjištěními, jak vznikají předměty, s nimiž se denně setkávají. Například velkou část dětí opravdu fascinovala výroba mouky drcením obilí a následná příprava chlebových placek. Jiné zase byly zaskočeny zjištěním, že by si při troše cviku mohly samy vyrobit nádobí i s příborem či utkat vlastní oblečení. Nejvíce se ale všichni, včetně učitelů, pozastavovali nad tím, jak složité vlastně bylo žití v pravěku v kontrastu s naší dobou.

První den tedy proběhl nad očekávání dobře, areálem prošlo celkem 502 dětí a naši lektoři u infostánku několikrát museli odpovídat na radostná poděkování paní učitelek a pánů učitelů. Celý náš tým si tedy úlevně oddechl a již jsme se začali těšit na druhý den, jenž byl určen široké veřejnosti. Pro ni byly nachystány dva bloky přednášek, dopolední a odpolední, na jednotlivých stanovištích. Po deváté hodině ranní již začaly přicházet první rodiny, skupinky přátel i samostatní návštěvníci. Od deseti hodin pak začal první blok přednášek, kde všichni se zaujetím naslouchali lektorům a s nadšením si všechny činnosti zkoušeli. Po přednáškách se návštěvníci v areálu většinou ještě zdrželi, neboť slunné počasí a okouzlující výhled na Prahu ze zdejší ostrožny a zákruty Vltavy přímo vybízel zastavit se a nasávat atmosféru dob dávno minulých. Ta byla ještě umocněna všudypřítomným kouřem z ohně, u kterého se na kameni pekly obilné placky a v kotli vařil boršč (samozřejmě pouze ze surovin, jež zde mohl využít i člověk v pravěku, tedy žádné brambory ani fazole!). Obojí bylo zájemcům nabízeno k ochutnání a obzvláště obilných placek byl stále nedostatek, neboť většina ochutnávajících si chtěla ještě přidávat.

Většina návštěvníků navíc dostala krátký dotazník, jejichž zpracování nyní leží před námi. Zajímá nás mnoho věcí, od toho, kde se o pořádané akci lidé dozvěděli až po celkový dojem a osobní přínos. Zpětná vazba je totiž nesmírně důležitá nejen kvůli dalším podobným událostem, ale také z hlediska celého projektu Archeologie na dosah. Všechny návštěvníky jsme si poctivě zapisovali a s ukončením akce jsme se dostali až číslu 332 za pátek, a připočteme-li 502 dětí a 20 učitelů z předchozího dne, dostaneme souhrnný počet 854. Takovýto zájem nás velice potěšil a předčil naše očekávání. Nyní již nezbývá než doufat, že celkový dosah akce na návštěvníky bude pozitivní a že u mnohých z nich neskončí pouze u dotýkání se pravěku, ale vzbudí zájem o hlubší proniknutí do tajemných a fascinujících minulých tisíciletí.

Autorka: Veronika Mikešová

Fotogalerie (foto Marie Opatrná a Lucie Vélová):

Obrázek: