Archeologie a epigrafika

Lis
28

Podle definice archeologických pramenů jako „všech faktů vnějšího světa obsahujících nejazykovou informaci o minulém mrtvém sociálním světě, jímž se rozumí takové artefakty, jež jsou spojené s minulým člověkem, neslouží svému původnímu účelu, nebo dalšímu účelu, pro nějž byly adaptovány“ lze odvodit, že se archeologická věda prakticky nezabývá takovými jevy, jako je epigrafika. Ale i přesto nacházíme archeologické prameny, které mohou být interpretovány i jako prameny epigrafické.

Napsal(a) oston číst dál

Výtvarné ateliéry Cesty umění II. - vaječná tempera (24. 11. 2012)

Lis
27


V sobotu 24. 11. 2012 proběhl druhý výtvarný ateliér z cyklu Cesty umění, v tomto případě věnovaný technice malby vaječnou temperou. Podívejte se, jak akce probíhala!

Napsal(a) Veronika Mikešová číst dál

Hádanka týdne č. 7

Lis
26

 
   Poznáte, o jaký předmět se jedná?
   


   Své odpovědi můžete psát v komentářích.
   Správnou odpověď Vám prozradíme za týden.
Napsal(a) Veronika Mikešová číst dál

Archeologie a geofyzika

Lis
22

Geofyzika je jedním z přírodovědných oborů, který studuje fyzikální vlastnosti planety Země. Jako vědní disciplína má celou řadu uplatněné – využívá se např. při geologickém průzkumu povrchu Země, při prospekci ložisek nerostných surovin a v hornictví, v ekologii, ve vojenství či stavebnictví. Své využití našla i v archeologii – zde původně sloužila jen jako pomocná metoda v rámci archeologického terénního průzkumu, později se však etablovala v samostatnou oblast archeologického bádání. Geofyzika v archeologii, též nazývaná archeogeofyzika, je dnes vnímána jako samostatně rozvíjející se oblast aplikované geofyziky.

Napsal(a) oston číst dál

Archeologie a fyzická antropologie (vybrané kapitoly)

Lis
20


Ačkoli se to může někomu zdát lehce morbidní, archeologové se při své práci neobejdou bez důkladného zkoumání prastarých mrtvol. Lidské ostatky nám totiž dokáží sdělit množství důležitých informací. Lze z nich často například vyčíst, zda se jedná o ženu či muže, jak byl daný jedinec starý, jakými trpěl nemocemi, jaké měl úrazy či proč zemřel. Proč toto ale archeologové potřebují vědět? A jak to vlastně z rozpadlých kostí zjistí?

Napsal(a) Veronika Mikešová číst dál

Archeologický výzkum v jeskyních Českého ráje

Lis
19


Dne 29. 11. 2012 proběhne od 18 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci přednáška o archeologickém výzkumu v jeskyních Českého ráje. Přednáška je z cyklu Památky kolem nás a přednese ji PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., archeolog Muzea Českého ráje v Turnově.

Napsal(a) Veronika Mikešová číst dál

Hádanka týdne č. 6

Lis
19

 
   Poznáte, o jaký předmět se jedná?
   


   Své odpovědi můžete psát v komentářích.
   Správnou odpověď Vám prozradíme za týden.
Napsal(a) Veronika Mikešová číst dál

Bedřich Hrozný (1879 – 1952)

Lis
16

Bedřich Hrozný se narodil 6. 5. 1879 v Lysé nad Labem. Po maturitě začal Hrozný studovat na vídeňské universitě, kde v r. 1905 habilitoval, v témže roce začal jako první na vídeňské universitě přednášet klínopis. Od 1. 1. 1919 zahájil své působení na pražské filosofické fakultě jako profesor. Bedřich Hrozný je celosvětově známý jako tem, kdo rozluštil chetitské klínové písmo, toto však není pravda – klínové písmo bylo rozluštěno již před Hrozným, on však byl tím, kdo tento jazyk v klínopisných textech rozpoznal. Málo lidí ví, že Hrozný nebyl pouze jazykovědcem, byl rovněž archeologem. V polovině dvacátých let minulého století prováděl archeologické výzkumy v Sýrii a v Turecku. V roce 1929 založil časopis Archív orientální, ten vychází nepřetržitě dodnes. Profesor Bedřich Hrozný zemřel 12. 12. 1952 v Praze.

Napsal(a) oston číst dál

Hádanka týdne č. 5

Lis
12

 
   Poznáte, o jaký předmět se jedná?
   


   Své odpovědi můžete psát v komentářích pod fotografií.
   Správnou odpověď Vám prozradíme za týden.
Napsal(a) Veronika Mikešová číst dál

Konference Archeologie a veřejnost 6/2012

Lis
09


Ve dnech 7. - 9. 11. 2012 proběhl v Mělníce již šestý ročník odborné konference Archeologie a veřejnost. Jak konference probíhala?


Napsal(a) Veronika Mikešová číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru Archeologie na dosah RSS